Něco málo o mé BP

14.11.2010 13:52

Nejprve je dobré zmínit zadání:

  •   tema_cz: 3D stereo animace
  •   tema_en: 3D stereo animation
  •   vedouci_jm: Sedláček David Ing.
  •   oponent_jm: Dušková Elena RNDr.
  •   typ: B
  •   stav: R
  •  student_jm: Kotrhonz Jan (880722) 

Pokyny:

Nastudujte problematiku vytváření filmů pro 3D projekce, zvažte různá
  výstupní zařízení (např. auto-stereoskopický monitor, anaglyf, pasivní/aktivní
  projekce na jednu stěnu, CAVE, atd...), dále zpracujte volbu video kodeků
  vhodných pro stereo projekce a nástrojů pro vytvoření krátké animace. Výsledky
  své práce aplikujte při vytváření krátkého animovaného filmu, který se bude
  promítat ve VR-laboratoři.